Folder

Datareal ville ha en informationsfolder som de kan ha med sig ut till kund. Den skulle sammanfatta deras huvudsakliga tjänster och informera om kontakt och webbadress där man kan läsa mer ingående om Datareal och deras tjänster. Vi gjorde en folder som följer deras nya grafiska profil.

Informationsfolder om Datareal och deras tjänster