Allmänna villkor

 • De tjänster Wahlbergs Grafiska erbjuder riktar sig till registrerade företag.
 • För privatpersoner och företag under bildande utan organisationsnummer tillämpas 100% förskottsbetalning.
 • För nya kunder tillämpas 50% förskottsbetalning.
 • Uppdraget kan påbörjas först efter mottagen beställning samt efter att vi mottagit överenskommet material som instruktioner, bildfiler, texter mm. Detta gäller såvida inte framtagning av bild och text ingår i offerten och ska utföras av oss eller vår samarbetspartner.
 • Alla inkomna beställningar är juridiskt bindande.
 • I det fall vi inte skulle få respons från er inom loppet av två veckor under pågående arbete anser vi projektet inaktivt och fakturerar för utfört arbete. Skulle ni vilja fortsätta projektet vid senare tillfälle kan vi ge ett nytt prisförslag/offert.
 • Under arbetsprocessen vid grafisk formgivning levereras utkast som är copyrightskyddande och ägs av Wahlbergs Grafiska. Dessa utkast får inte användas, spridas eller återskapas.
 • Ansvarsbegränsning: Eventuella intrångsfrågor gällande copyright och varumärke samt avstämningar med övriga aktörer är kundens ansvar. Wahlbergs Grafiska gör sitt yttersta för att undvika att dylika situationer ska uppstå men kan inte ansvara för detta då det kräver prövning i varje enskilt fall.
 • Användningsrätten för artwork, logotyp och eventuella tillhörande symboler övergår från Wahlbergs Grafiska till kund när betalning för uppdraget mottagits. Logotypen får inte överlåtas/upplåtas/säljas av till tredje part.
 • Det är kundens eget ansvar att eventuellt skydda sitt nya varumärke. Vänd er då till Patent & Registreringsverket, www.prv.se/sv/varumarke.
 • Färdiga original levereras till kund via mail som bilaga eller via länk för nedladdning. Alternativt levereras de till tryckeri i det fall kunden valt att låta Wahlbergs Grafiska ombesörja produktion av trycksaker.
 • Wahlbergs Grafiska lagrar digital kopia på alla original i ett år och dessa kan beställas och levereras till dig som kund.
 • Wahlbergs Grafiska förbehåller sig rätten att använda formgivningsarbeten i referens- och portfoliosyfte.
 • Wahlbergs Grafiska tillämpar Sveriges Reklamförbunds bransch- och överenskommelser såsom de sammanfattas i ”Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer” (ALG).
 • GDPR: I samband med att Wahlbergs Grafiska utför uppdrag åt kund kommer relevant kontaktinformation att sparas samt även kommunikation och fakta som rör uppdraget. Skulle kund önska att informationen tas bort går det bra att höra av sig och be om det via mail. Dock måste informationen sparas minst 7 år enligt 7 kap. Bokföringslagen.
 • Betalningsvillkor, 10-20 dagar netto enligt överenskommelse.
 • Påminnelse, vid betalningspåminnelse tas en avgift på 50 kr per påminnelse.
 • Dröjsmålsränta, vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 24% årsränta.

Rådgivning/guidning

Vi svarar gärna på frågor, ger råd och guidar er via mail/telefon. Om ärendet tar högst 5-10 minuter bjuder vi på det men om det är mer tidskrävande behöver vi debitera arbetstiden.

Uppdatering av programvara på hemsida producerad av Wahlbergs Grafiska

Vi erbjuder hjälp med löpande uppdatering av programvara på er hemsida.  Skulle ni välja bort denna möjlighet ansvarar ni själva för att hålla er programvara uppdaterad.

Priser

Beräkning av arvode för ett avgränsat uppdrag kan antingen vara ett fast pris eller timdebitering eller en kombination av dessa. Generellt avrundas påbörjad timme uppåt.

 • Priser anges exklusive moms och eventuell frakt.
 • Offererat pris gäller under förutsättning att all relevant information/material för uppdraget tillhandahållits av er innan vårt arbete påbörjas. Priset inkluderar 3 mindre justeringar/korrektur efter ert godkännande av skiss, såvida inget annat avtalats.
 • Om projektet skulle ta en riktning som gör att arbetstiden väsentligt kan komma att överstiga offererat pris tillkommer löpande debitering per timme för överskjutande del. Vi meddelar i så fall i god tid så att ni kan ta ställning till hur ni vill gå vidare.
 • Framtagning av bilder/illustrationer tillkommer såvida inget annat avtalats

Betalningsvillkor

Faktura 10-20 dagar netto enligt överenskommelse.

Leveranstid

Eventuell beräknad leveranstid förutsätter:

 • att vi mottagit erforderligt och korrekt material från er, tex bild- och/eller textmaterial, såvida inte framtagning av bild och text ingår i offerten.
 • att ni tillhandahållit korrekt information som krävs för att utföra uppdraget
 • snabb feedback från er på korrigeringar/ändringar under arbetets gång

Leveranssätt

Hemsida:  Installation på server enligt ert önskemål.
Logotyp:  Originalfiler i format för webb och trycksaker, ai, eps, png eller jpg, till er via e-mail.
Trycksaker:  Tryckoriginal levereras digitalt enligt tryckeriets önskemål via e-mail eller WeTransfer.