Grafisk Profil

Har man inga regler för hur företagets kommunikation ska utformas kommer det uppstå problem när nytt material skapas eller när olika personer gör material till ditt företag. Följden kan bli att ni i ert marknadsmaterial inte följer en konsekvent linje. Att man använder olika typsnitt, färger och grafiska element. Därmed uteblir det man vill uppnå, nämligen igenkänning. Intrycket blir också oprofessionellt och varumärket blir lidande. Med en grafisk profil uppnår man en högre grad av igenkänning och det blir t ex avsevärt mycket lättare för en nyanställd att ta över när en medarbetare slutar. Den här gjorde vi åt Dogan Consulting & Partnering.

Grafisk Profil gjord till Dogan Consulting & Partnering