Logotyp till advokatbyrå

Bonde Advokater ville ha en logotyp med en rund symbol och bokstaven B. Av utkasten vi tog fram valdes denna.

Logotyp Bonde Advokater