Grafisk Profil

Till Bromée & Partners har vi tagit fram logotyp och grafisk profil. De hjälper sina kunder med kreditförsäkringar och ville att deras varumärke skulle andas trovärdighet, seriositet, professionalitet och kompetens. Så här ser deras grafiska profil ut applicerad på kontorsmaterial.

Grafisk-Profil-Bromée-&-Partner gjord av Wahlbergs-Grafiska