Grafisk Profil

VVS-företaget VRA kontaktade oss för att de byggde nytt kontor och ville ta fram ett antal färger som de kunde använda när de skulle inreda kontoret. De ville även se hur dessa färger kan se ut i andra sammanhang som exempelvis presentations- och kontorsmaterial.

Grafisk Profil till VVS företaget VRA
Grafisk Profil till VVS företaget VRA framtagen av Wahlbergs Grafiska