Grafisk Profil StrongerU

I en grafisk manual dokumenteras hur ett företags grafiska profil ser ut. Alltså hur logotyp, färger, typsnitt och eventuella grafiska element ska användas. Syftet är att kunna kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Genom att vara konsekvent i sin kommunikation blir det tydligt för mottagaren vem budskapet kommer ifrån och det skapar igenkänning. PT:n Ulrika Andersson kontaktade oss för en grafisk profil till hennes företag StrongerU.

Grafisk Profil StrongerU gjord av Wahlbergs Grafiska