Grafisk Profil

En grafisk profil kan beskrivas som ett regelverk för hur logotyper, färger, typsnitt och grafiska element ska se ut och användas. Bestämmer man inte detta blir kvalitén förr eller senare lidande. Företagets kommunikation blir spretig och kan uppfattas oprofessionell om man inte har en röd tråd i det material man använder i sin marknadsföring. Popeli Kranservice är ett av företagen som anlitade oss för att ta fram en ny logotyp och grafisk profil.

Grafisk Profil Popeli Kranservice gjord av Wahlbergs Grafiska