Grafisk Profil

Till Rindi Projektkonsult har vi tagit fram en nya logotyper och en grafisk profil. Den grafiska profilen har en slogan-logotyp som används när företaget i stort ska marknadsföras. De ville också ha ytterligare tre varianter av logotypen som ska användas när endast ett specifikt av företagets tre verksamhetsområden avses. Dessa har alla sin egen färgkombination.

Grafisk profil till företaget Rindi Projektkonsult