Flyer

Med en flyer når du ut till kund med ett erbjudande. Skicka ut den som ett DR-utskick eller dela ut den på en mässa.