Hjälp att designa flyer till personval

Martin Sampath Nilsson, Styrelseledamot, Liberalerna i Malmö
gav Wahlbergs Grafiska i uppdrag att formge hans flyer till personvalet i Malmö. Flyern gjordes i A5 och A4-format för att tryckas i 83 000 ex. Så här blev den.

Layout av flyer till personval inför valet